Shaheed Herman Rasschaert Vrienden

"omdat gij mijn vrienden zijt"

Welke projecten zou u kunnen steunen?

  • Sponsor de bouw van een schoolgebouw

Ieder kind heeft zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging recht op onderwijs. Toch gaat ongeveer één derde van de kinderen in de streek van Kutungia niet naar school.

Het merendeel van de plattelandsbewoners leeft als landarbeider. De grote meerderheid heeft niet meer dan drie tot zes maanden per jaar werk. De rest van het jaar moeten zij proberen te overleven met losse klussen. Als dat niet lukt moeten ze wegtrekken uit hun geboortestreek naar rijkere landbouw- en industriegebieden of naar de steden, waar ze dan meestal in de krottenwijken terecht komen.

Door meer en beter onderwijs te voorzien willen wij de plattelandsvlucht afremmen. Pas als we daar in slagen zal het doel van dit project bereikt zijn.

  • Sponsor een schooluniform

Heel wat gezinnen kunnen het verplichte schooluniform niet betalen.

  • Sponsor een voedzame maaltijd

Vele kinderen komen 's morgens dikwijls naar school zonder ontbeten te hebben. De maaltijd die ze 's middags op school krijgen is vaak de enige maaltijd van de dag.

  • Sponsor het hostel (slaapzaal) voor de jongens (High School)

  • Sponsor een computerklas voor de Middle School for Girls

     

Members Area

Recent Photos

Newest Members

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts

Met de medewerking van: