Shaheed Herman Rasschaert Vrienden

"omdat gij mijn vrienden zijt"

GEPLAND: Uitbouw medische hulppost in Gerda

In maart 2014 werd de symbolische eerste steen gelegd van een verblijfspost van de zusters Ursulinen van Tildonk in Gerda (Kutungia). Hoofddoel voor de zusters was om in Gerda een scholing voor Adhivasi vrouwen te voorzien en een medische hulppost te bemannen. In de nabije omgeving zijn er geen hospitalen of medische hulpposten. Bij ziekte of ongeval moeten de mensen een grote afstand afleggen om een dokter te raadplegen.

Sinds april 2015 verblijven drie zusters Ursulinen in de nieuwe post in Gerda. Na nog maar een goede 4 tot 5 maanden krijgt de zuster dagelijks al 10 tot 20 patiënten over de vloer. De meesten lijden aan malaria, koorts, verkoudheden, hoofdpijn, eerste hulp verzorging, … Nu het regenseizoen begonnen is, komen daar diarree, braken, slangenbeet, … bij. De zuster-verpleegster heeft al een basispakket medicijnen, maar het labo moet nog helemaal uitgebouwd worden. Om betere en effectieve behandeling mogelijk te maken is er dringend nood aan voldoende goede instrumenten. Mits de vereiste instrumenten voorzien worden kan de zuster-verpleegster ook bevallingen uitvoeren in de hulppost. Dit zou een grote hulp zijn voor zwangere vrouwen.

Voorlopig budget voor het instrumentarium en benodigdheden: 64 310,00 INR (920,00 €).

In uitvoering: Bouwen van een opleidingscentrum voor Adhivasivrouwen in Gerda

Op vraag van de lokale gemeenschap, 50 jaar nadat pater Herman Rasschaert zijn leven gaf voor vrede en rechtvaardigheid, werden de plannen gemaakt voor het bouwen van een opleidingscentrum op de plaats waar hij de marteldood stierf. De bewoners hebben er zelf voor gezorgd dat de gronden rond de moskee ter beschikking kunnen worden gesteld van het bouwproject. Voor de financiële input van de bouwwerken vragen zij onze steun.


Door het creëren van duurzame werkgelegenheid voor vrouwen op het platteland van India, helpen we de armoedespiraal en de plattelandsvlucht in deze gebieden te verminderen. De ervaring leert dat vrouwen hun inkomen besteden aan het gezin. Kinderen kunnen naar school en hebben zo kans op een betere toekomst.


De uitbouw van het project moet resulteren in een gezonde werkplek voor de lokale mensen, een plaats waar ze voortdurende nieuwe leerervaringen kunnen opdoen. Het project moet ook voorzien in mogelijkheden tot zelfontplooiing en emancipatie. Wij wensen dat de mensen een plaats vinden waar ze graag werken in een sfeer van openheid, zelfredzaamheid, samenlevingsopbouw, begrip en in broederschap en vrede samenleven.


De geraamde kostprijs van het project bedraagt INR. 2 669 500.00 (€ 41.069,23)

De opbrengst van ons vijfde solidariteitsmaal op 18 maart zal naar de bouw van dit trainingscentrum gaan. Mogen we rekenen op jullie komst en generositeit?

Members Area

Recent Photos

Newest Members

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts

Met de medewerking van: