Shaheed Herman Rasschaert Vrienden

"omdat gij mijn vrienden zijt"

Steun ons als vrijwilliger

Bij elke actie (infodag, tentoonstelling, solidariteitsmaal, …) zijn medewerkers onmisbaar,
soms om hun inhoudelijke inbreng, soms om praktische medewerking.
Contacteer ons als je ons enthousiast ploegje wil versterken.

Zonder mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen zouden wij niet bestaan.

Steun ons als school

U kunt ons helpen door de jaarlijkse vastenactie in het teken te stellen van onze ontwikkelingsprojecten.  Nadien sturen wij foto's en een uitgebreid verslag.

Steun ons als bedrijf

bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als gastheer verwacht je geen dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor een zorgvuldig gekozen goed doel.

Learn more: http://www.eventplanner.be/nieuws/6063_10-trends-in-events-volgens-to-the-point-events.html
Succesvolle bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als jouw bedrijf een event voor klanten en medewerkers of een Family Day of personeelsfeest organiseert voor de medewerkers, verwacht je niet altijd dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor goed doel. Jouw bedrijf kan zo onze werking voor de bouw en ondersteuning van opleidingscentra in India financieel ondersteunen.

Elke eurocent wordt in de projecten geïnvesteerd. Feedback wordt gegarandeerd gegeven.

bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als gastheer verwacht je geen dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor een zorgvuldig gekozen goed doel.

Learn more: http://www.eventplanner.be/nieuws/6063_10-trends-in-events-volgens-to-the-point-events.html
bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als gastheer verwacht je geen dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor een zorgvuldig gekozen goed doel.

Learn more: http://www.eventplanner.be/nieuws/6063_10-trends-in-events-volgens-to-the-point-events.html
bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als gastheer verwacht je geen dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor een zorgvuldig gekozen goed doel.

Learn more: http://www.eventplanner.be/nieuws/6063_10-trends-in-events-volgens-to-the-point-events.html
Steun eens een goed doel
Succesvolle bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als gastheer verwacht je geen dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor een zorgvuldig gekozen goed doel. To The Point Events steunt het goede doel op haar manier: eind mei ondersteunen wij de Limburgse Eendjesrace van Een Hart voor Limburg.

Learn more: http://www.eventplanner.be/nieuws/6063_10-trends-in-events-volgens-to-the-point-events.html
Steun eens een goed doel

Succesvolle bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als gastheer verwacht je geen dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor een zorgvuldig gekozen goed doel. To The Point Events steunt het goede doel op haar manier: eind mei ondersteunen wij de Limburgse Eendjesrace van Een Hart voor Limburg.

Learn more: http://www.eventplanner.be/nieuws/6063_10-trends-in-events-volgens-to-the-point-events.html
Steun eens een goed doel

Succesvolle bedrijven zijn geen koele geldmachines, maar maatschappelijk betrokken organisaties. Als gastheer verwacht je geen dure presentjes van je genodigden, maar vraag je hen geld te storten voor een zorgvuldig gekozen goed doel. To The Point Events steunt het goede doel op haar manier: eind mei ondersteunen wij de Limburgse Eendjesrace van Een Hart voor Limburg.

Learn more: http://www.eventplanner.be/nieuws/6063_10-trends-in-events-volgens-to-the-point-events.html

Steun ons als projectsponsor

De giften die u aan Shaheed Herman Rasschaert Vrienden schenkt, komen integraal bij onze vereniging terecht en worden uitsluitend aan onze projecten in Kutungia besteed.

Alle bestuursleden van Shaheed Herman Rasschaert Vrienden werken op vrijwillige - dus niet bezoldigde - basis.

Om fiscale attesten te kunnen uitreiken, werkt Shaheed Herman Rasschaert Vrienden via een rekeningnummer van de organisatie HuBeJe vzw.

Uw financiële bijdrage is altijd welkom.

Laat je hart spreken en maak een overschrijving op rekeningnummer

435-2099001-01 of BE43 4352 0990 0101

BIC code: KRED BE BB

op naam van HUBEJE vzw, Koninginnelaan 141, 1030 Brussel

met vermelding: "Herman Rasschaert - Kutungia - India"

Voor de som van uw giften van 40 euro en meer op bovenstaand rekeningnummer ontvangt u automatisch een fiskaal attest (uitgereikt in toepassing van artikel 107 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 (zoals gewijzigd).

 

Er is sinds 1 januari 2011 een belangrijke wijziging op het vlak van het aftrekbare minimumbedrag: het Ministerie van Financiën heeft bepaald dat de giften in geld, gedaan aan een instelling die gemachtigd is fiscale attesten uit te reiken in het kader van aftrekbare giften, per kalenderjaar tenminste 40 euro moeten bedragen om recht te geven op een fiscale aftrek.

 

 Wij willen daarom volgend voorstel doen: 

U kan uw gift ook spreiden over een volledig jaar.

Zou u bereid zijn om uw bijdrage voor 2012 om te zetten in een maandelijkse permanente opdracht van minimum 3,35 euro? Op die manier zal u kunnen blijven genieten van de fiscale vrijstelling.

Uiteraard is de beslissing aan u.

Door uw eenmalige gift om te zetten naar een maandelijkse permanente opdracht, schaart u zich op een duurzame manier achter de Shahdeed Herman Rasschaert Vrienden  en wordt uw steun aan onze projecten een duurzaam en waardevol engagement. Terzelfdertijd behoudt u de vrijheid om deze automatische afhouding op elk moment en zonder reden stop te zetten.

 

Wenst u niets te wijzigen? Dan een eenmalige gift van u altijd een waardevol en welkom steuntje in de rug.

Wij danken u voor de enorme steun die u onze projecten biedt. 

Members Area

Recent Photos

Newest Members

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts

Met de medewerking van: