Shaheed Herman Rasschaert Vrienden

"omdat gij mijn vrienden zijt"

  1. VOLTOOİD in 2014/2015: Water is leven - Installatie van een aanvoer- en verdeelsysteem van water voor gebruik in het hospitaal, de basisschool en het opvangtehuis voor jongens en meisjes en voor land- en tuinbouw doeleinden in Gerda.

Waterschaarste is een groot probleem voor een land als India, dat zich voor de gewasteelt baseert op de moessonregens. Vooral de tribale gemeenschappen in de dorpen van Jharkhand hebben sterk te lijden onder die waterschaarste. Met dit project willen wij, op een duurzame manier, de toegang verbeteren tot zuiver water en zuiveringsinstallaties, zowel voor thuisgebruik als gebruik in de land- en tuinbouw, irrigatie of visserij, en sanitaire voorzieningen en educatieve programma's in de scholen van de Adhivasi leefgemeenschappen van Kutungia en Gerda. De geteelde gewassen kunnen gebruikt worden voor eigen consumptie of verkoop op de markt, wat dan weer inkomsten genereert.


Daarom steunen wij het initiatief van de mensen in Kutungia en Gerda om een aanvoer- en verdeelsysteem te helpen installeren. De realisatie van dit waterproject werd geschat op ongeveer INR. 8,00,000.00 (= € 12.307,69).


In maart 2015 waren de waterput en de leidingen voor het watertransport naar de verschillende verdeelpunten in het dorp klaar voor gebruik. 

Nu kan gestart worden met het vervolgproject. Voor land- en tuinbouwdoeleinden zou de nabije rivierbedding als extra waterreservoir kunnen ingeschakeld worden. Het water dat in het regenseizoen door de rivier loopt gaat dan niet meer verloren zoals nu het geval is.

Banken en lessenaars voor St. Anne's Middle School - Majhatoli

Majhatoli, 2014 July 15

Slechts 40% van de mannelijke bevolking en ongeveer 30% van de vrouwelijke bevolking van Majhatoli kunnen lezen en schrijven.

De St. Anne's Middle School werd opgericht om de kinderen onderwijs te geven en het analfabetisme tegen te gaan.

Vorig jaar hebben we een deel van de gebouwen kunnen renoveren. Nu hadden we een groot tekort aan banken en lessenaars voor de meisjes en de lesgevers. De leerlingen moesten op de grond zitten of op een dun matje. Nu zijn de klassen uitgerust met banken en lessenaars en is dat probleem opgelost. De leerlingen zijn erg blij met hun spiksplinternieuw ingerichte klaslokalen.

Met dank aan de sponsors.

2014 - Heropbouwen van een kleuter- en basisschool in Gerda

Gerda - 2014 April, 07

In onze westerse wereld wordt algemeen aangenomen dat een goede ontwikkeling begint bij degelijk kleuteronderwijs. In vele landen in het Zuiden maken heel wat kinderen hun lagere school niet af. Ongeveer zo'n 187 miljoen kinderen hebben er zelfs geen toegang tot kleuteronderwijs. Er wordt nogal eens voorbijgegaan aan het feit dat kinderen een belangrijk deel van hun intellectuele, emotionele, sociale en communicatieve ontwikkeling zouden moeten krijgen voor hun zesde levensjaar. De achterstand die ze dan oplopen, valt later moeilijk bij te benen.

De meest kwetsbare groepen, kinderen uit arme gezinnen of etnische minderheden, lopen het grootste risico om uit de boot te vallen. Daarom wordt het de hoogste tijd dat wij het belang van het kleuteronderwijs ook in die landen naar waarde schatten.

De Primary School in Gerda was nog een een lemen constructie. De tand des tijds had in twee van de vier lokalen al serieus wat gaten geslagen (zie foto links). Toch waren deze lokalen nog steeds in gebruik.

De bisschop van Simdega heeft ons op 2 november 2010 formeel toegezegd dat hij de nodige fondsen zou vrij maken om een nieuwe Primary School te bouwen in Gerda. In april 2014 konden wij met onze eigen ogen zien dat de nieuwe school (foto rechts) in gebruik genomen werd.

De oude gebouwen werden afgebroken.

Project 2013: Renovatie van de R.C: Boys Middel School – Kutungia

De R.C. Boys Middle School werd in 1920 opgericht als een Primary School (basisschool) in Kutungia. Later werd de school uitgebreid tot klas 7. Vanaf 1952 werd in het dorp een missiepost geïnstalleerd en werden de basisscholen dichter bij de dorpen gebracht. De school werd vanaf dan een Middle School (tussen basis- en middelbaar onderwijs)


De R.C. Boys Middle School is dringend aan een grondige renovatie toe. Het skelet van de structuur blijft bestaan. Scheuren en gaten in de muren zullen worden hersteld. Zowel de vloer van de klassen als de overdekte galerij moet volledig vernieuwd worden. De ramen, deuren en het dak dienen eveneens vernieuwd te worden.


In april 2014 konden wij met onze eigen ogen zien dat de renovatie volledig klaar was. De school staat nu met een volledig nieuw dakgebinte, nieuwe dakbedekking, propere lokalen ter beschikking van de leerlingen.


Bedankt aan de vele individuele sponsors en aan de Provincie Oost-Vlaanderen en Wereldmissiehulp
Tijdens de renovatiewerken gingen de lessen door in openlucht

2012: Installatie van sanitaire voorzieningen voor de leerlingen van de Shaheed Herman Rasschaert High School Kutungia

In 2012 werd de eerder, in 1999 geboorde waterput met handpomp, voorzien van een elektrische pomp, watercontainers op het dak en kraantjes waaraan de leerlingen zich kunnen verfrissen.

Met dank aan de vele sponsors.

Surf uit de jungle -  St. Anna Middle School for Girls (Kutungia) vragen computers

“If only we could have some computers…” vertelde de directrice van de Middle School for Girls uit Kutungia. Ze laat ons de toestemming van de Indiase overheid zien om computerlessen te organiseren in haar school. Alleen…. In heel de school is geen enkele computer te bespeuren. Bovendien kan een Middle School – in tegenstelling tot een High School- geen aanspraak maken op subsidies voor de organisatie van die lessen. Tot slot van rekening is er ook geen elektriciteit!


Directie, lesgevers, leerlingen en ouders beseffen dat computers de leerkansen enorm zouden verhogen. In India groeit een hele generatie jongeren op die wel vertrouwd zijn met computers. Zij zitten elke dag op Facebook, hebben een moderne gsm waarop ze mobiel surfen en benutten de mogelijkheden van het web. Maar de kloof met de plaatselijke Middle School in Kutungia is enorm.

Dus vroegen de diretie en leerkrachten ons of wij voor 6 computers en de nodige power supply konden zorgen. De kostenraming voor de zes computers en de zonnepanelen, de batterijen, enz. bedroeg 41 5800 rupees (6930,00 euro).


Wij startten daarom het project ‘Surf uit de jungle’ op.

Met de steun die we via de St. Jozefschool te Aalst ontvingen, kon de installatie in het najaar van 2011 van start gaan. In december 2011 was de computerklas een feit. De 6 computers zijn geïnstalleerd. Om in de nodige elektriciteit te voorzien werden 12 zonnepanelen op het dak van de school geplaatst. Vandaag kunnen de meisjes van de Middle School in Kutungia ook leren omgaan met computers.

2011-2012: Uitbreiding S.H.R. High School Kutungia - 3 klaslokalen bouwen op de eerste verdieping

In 2009 en 2010 mochten wij, met jullie zeer gewaardeerde steun, de nieuwbouw van de benedenverdieping van de Shaheed Herman Rasschaert High School financieren. De totale kostprijs van het project bedroeg 1603800 Rs (26730,00 euro). We kregen voor de financiering hulp van donateurs, de provincie Oost-Vlaanderen, de Sint-Jozefschool (basisonderwijs) Aalst, het Vrij Technisch Instituut Aalst, IKSO Denderleeuw, Commissie Vrede Denderleeuw en ons solidariteitsmaal. Het resultaat en de opvolging van de werken kan je bekijken in de fotoreportage.

In 2011-2012, wilden we de bouw van één extra lokaal op de benedenverdieping en drie klaslokalen op de eerste verdieping helpen realiseren. De kostprijs van dit project wordt geschat op 29473,00 euro (1768380 rupees).

Eind 2011 kunnen die werken van start gaan. Eerst wordt op de benedenverdieping een bijkomend lokaal gebouwd. Op de 1ste verdieping worden een leslokaal, een computerlokaal en een studielokaal voorzien.

Het eindresultaat mag zeker gezien worden.

Wij danken alle sponsors en gulle gevers voor de steun die we kregen en de plaatselijke bevolking voor hun inzet om ook dit project tot een goed einde te brengen.

Dank zij jullie steun hebben de mensen van Kutungia hun school kunnen uitbouwen tot wat ze nu is.

St Bartholomew Dairyfarm Darntoli heeft nood aan een waterput

St. Bartholomew Dairyfarm is een onderdeel van het Fr. Cardon's Arts, Culture & Research Centre dat door Fr. Anand Jojo in 2010 opgestart wordt in de buurt van Simdega. De mini boerderij had op dat moment 7 koeien. Op het 9 hectaren grote domein was een grote vijver uitgegraven. Het water uit de vijver moest dienen om de koeien van drinkwater te voorzien en voor de irregatie van het land, want men wilde een groententuin en een boomgaard uitbouwen. In de vijver zou men dan ook vis kunnen kweken.

Door gebrek aan regen stond het water in de vijver na meer dan een jaar nog maar aan kniehoogte. Dus moest er voorzien kunnen worden in een andere manier van watervoorziening. Fr. Anand vroeg ons om een financiële bijdrage voor het boren van een waterput met handpomp. De totale kostprijs werd geraamd op 131500,00 Rs. (2191,66 euro).

De waterput werd, met steun van WMH, gerealiseerd. Vandaag lopen op het domein van de boerderij 19 koeien, 6 kalfjes, 12 geiten, 4 varkens, kippen enz... De dieren zien er allemaal heel gezond uit. De melk is van heel goeie kwaliteit, ze hebben een dagelijkse melkronde en heel wat mensen komen ter plaatste melk kopen.

De visvijver zit ondertussen vol met  "rahu katla" (dikke vissen), die verkocht worden, maar ook voor eigen gebruik aangewend worden.

Dank aan iedereen die de financiële ondersteuning van het project mogelijk maakte, waardoor zij de boerderij konden uitbouwen to wat ze nu is.

Foto's bezoek MVL - maart 2013 

De boerderij draait nu volledig zelfstandig.

Majhatoli: Boren van een waterput en installatie van sanitaire voorzieningen en een drinkwatervoorziening voor de St. Anne's Primary and Middle School

2010: Vanuit de St. Anne’s Primary and Middle School in Majhatoli kregen we van Sr. Puspha Xess, directeur van de School, de vraag om steun voor de school en het hostel van de meisjes, die bijna permanent in de school verblijven. Zij hadden dringend behoefte aan een waterput voor drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door gebrek aan water tijdens de maanden maart, april en mei moesten de meisjes van de school naar huis gestuurd worden. Die periode is echter de meest geschikte tijd om zich voor te bereiden op de examens.

De kosten voor de werken werden geraamd op 128000 rupees.

De toegang tot drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen voorzien is een Milleniumdoelstelling die achterloopt op het schema. Het is al langer geweten dat 1 euro investeren in schoon en drinkbaar water en degelijke sanitaire voorzieningen gemiddeld 8 euro uitspaart aan o.a. medische kosten (UNDP 2006). Na infecties aan de luchtwegen zijn watergebonden ziekten de 2de grootste oorzaak van ziekteverlet in de landen in het Zuiden. Kinderen missen jaarlijks vele tientallen schooldagen door watergebonden ziekten zoals diaree, malaria, geelzucht, tyfus en cholera.

Het is dus zeer wenselijk dat men projecten voor kleinere drinkwater- en sanitaire basisvoorzieningen, die passen in de plannen van de locale lagere besturen, ondersteunt. Jarkhand is één van de armste deelstaten van India. Kenmerkend voor deze deelstaat is de Tribale bevolking. Deze bevolkingsgroep, bestaande uit een aantal stammen, wordt door de Indiase bevolking als minderwaardig beschouwd en ook als dusdanig behandeld.

Het aantal studenten aan de Sint Anna's Middle School en het eraan verbonden hostel in Majhatoli neemt jaarlijks toe. In verhouding tot het aantal meisjesstudenten is er onvoldoende drinkbaar water en tekort aan sanitaire voorzieningen. Tijdens de maanden maart, april en mei is er meestal een nijpend gebrek aan water. Daardoor krijgen de studenten minder studietijd toebedeeld dan noodzakelijk. Dikwijls worden zij naar huis gestuurd. Dit is een grote hinderpaal voor de studies van de meisjes. Tijdens deze maanden zouden zij zich moeten kunnen voorbereiden op de examens.

Op dit ogenblik beschikt de school slechts over 1 waterput. Aan de behoefte aan drinkwater wordt hiermee niet voldaan. Daarom is het noodzakelijk een bijkomende waterput te boren.

Om de duurzaamheid van het project te garaderen wordt de realisatie en het onderhoud volledig overgelaten aan de plaatselijke verantwoordelijken van de school, o.l.v. Zr. Puspha Xess, DSA, Head Mistress.

2011: Dank zij de steun en giften van onze Belgische sponsors konden zij dit project realiseren. Vandaag is er stromend water in de school en het hostel (internaat). Nu moeten de internen, tijdens de droge maanden, niet meer naar huis gestuurd worden. En kunnen ze zich beter concentreren op hun schoolwerk. Ook de dorpsbewoners kunnen van de watervoorzieningen gebruik maken.

 Bahut, bahut danyavad (heel erg bedankt).

Renovatie van het St. Raphaël's Health Centre (Majhatoli)

Toen wij in oktober 2010 een bezoek brachten aan Majhatoli, werden we door Sr. Mazarello meegetroond naar haar geneeskundig centrum. De toestand waarin het gebouw van dit hospitaaltje zich bevond was echt benedenmaats. Zij vroeg ons of we niet iets konden doen om de toestand te erbeteren, anders zou het misschien wel gesloten moeten worden. En dan moesten de zieke mensen kilometers verder gaan voor enige medische hulp. Wij vonden dit allesbehalve verantwoord.

 

Waterpomp voor St. Anne's Health Centre - Soso

In 2008 wordt, op vraag van Sr. Susanna, een waterpomp en een systeem voor lopend water geïnstalleerd in het St. Anne's Health Centre in Soso (bij Gumla).

Bedankt voor de financiële steun.

 
Toiletten voor de St. Paul's School in Goilkera (Maart 2008)

De St. Paul's School bevindt zich in het dorpje Kristan Toli, 68 km. van Chaibasa, de districtshoofdstad van West Singhbhum, Jharkhand.

In de school lopen op dat ogenblik een kleine 400 kinderen, 235 jongens en 148 meisjes, school, van LKG tot Class VII. Voor de 9 stafleden en de zowat 400 studenten zijn maar 4 toiletten beschikbaar. Deze werden gebouwd toen er nog maar 30 jongens in het internaat verbleven.

Alle leerlingen behoren tot 2 stammen: de Mundari en de Ho. Hun ouders zijn arm en volledig afhankelijk van de land- en bosbouw. De ouders hebben geen job die een inkomen genereerd.

 In 2008 wordt op aanbeveling van John Crasta een toiletblok gebouwd voor de St. Paul's School in Goilkera. Kostprijs van het geheel: Rs. 1,89,072.

Bedankt aan alle sponsors.

Renovatie en nieuwbouw jongensschool Kutungia

Begin september 2008 werden de werken aangevat voor de renovatie/nieuwbouw aan de Shaheed Herman Rasschaert High School of Kutungia. In april 2009 werd de benedenverdieping ingewijd en in gebruik genomen.

St. Anne's Middle School Kutungia

In december 2004 lieten de zusters van St. Anna Kutungia ons weten dat zij met een tekort aan klaslokalen kampten voor de meisjesstudenten. Zij vroegen ons om 4 klaslokalen te sponsoren om het probleem op te lossen. Er werd een bouwondernemer aangesproken en er werden plannen gemaakt. De bestaande lokalen waren erop voorzien dat een bovenverdieping kon opgetrokken worden. 

In 2006 was de nieuwbouw klaar.

In 2007 werden de lokalen plechtig ingwijd.

 

St. Anna's Middle School Kutungia (2003)

St. Anne's Middle  School Kutungia (2007)

Bedden voor het St. Anne's Hostel in Kutungia

In de 2de helft van 2003 wordt de aankoop van 40 bedden voor het hostel aan de St. Anne's School for Girls in Kutungia gesponsord. Vanaf nu kunnen de meisjes de nacht in stapelbedden doorbrengen. Tot nu toe sliepen zij met hun matras op de grond.

 

Waterput voor Pugu

In juli 2002 wordt bij het dispensarium het boren van een waterput en de installatie van een waterpomp gefinancieerd.

Ook hier staat pater Marc De Brouwer, sj. in voor de deskundige leiding.

Waterputten in Kutungia

In april 2000 worden in samenwerking met AROUSE uit Gumla 2 waterputten geboord (bore well). Eén waterput bij de meisjesschool en één waterput voor de jongensschool worden onder leiding van pater Marc De Brouwer, sj. gerealiseerd. Er wordt tevens voor beide waterputten een handpompinstallatie voorzien. Hierdoor kunnen de waterputten afgesloten worden en wordt de kans op infecties door het drinken van bezoedeld water aanzienlijk verminderd.

Waterput Gerda

Aan de school in Gerda wordt, eveneens in samenwerking met AROUSE uit Gumla, een waterput geboord. Ook hier wordt een handpompinstallatie voorzien, zodat de waterput afgesloten blijft. Opnieuw onder de deskundige leiding van pater Marc De Brouwer, sj..

Naaimachines

In de maand maart 1999 wordt met de verzamelde giften de aankoop van naaimachines voor de snit- en naadklas in de St. Anne's Girlsschool of Kutungia gefinancierd.

Fietsen

In maart 1999 wordt de aankoop van 2 damesfietsen voor de zuster van het St. Anne's Convent en 1 herenfiets voor de parochiepriester in Kutungia gesponsord.

Waterput voor zuiver drinkwater

Drinkwater is niet alleen een schaars goed, zuiver drinkwater is een noodzaak om ziektes tegen te gaan. In 1999 wordt een "deep water tube-well" geïnstalleerd voor de Tribal Boys' Hostel in Kutungia.

Aankoop dieselgeneratoren

Voor de parochie en de jongensscholen in Kutungia wordt de aankoop van enkele dieselgeneratoren gesponsord.

Generator voor het St. Anne's Hostel in Kutungia

In december 1996 wordt een dieselgenerator gefinancierd waarmee in het hostel (internaat) van de meisjes een lichtinstallatie kan geplaatst worden, zodat zij 's avonds verlichting hebben.

title

Click to add text, images, and other content

Members Area

Recent Photos

Newest Members

Recent Blog Entries

Recent Forum Posts

Met de medewerking van: