Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
Welkom - Welcome - Svāgata

Wie zijn wij?

De Shaheed Herman Rasschaert Vrienden is een Belgische feitelijke vereniging die financiële en logistieke ondersteuning biedt aan de Adhivasi bevolking in de dorpen rond Kutungia en Gerda in India voor de realisatie van duurzame projecten rond educatie, waterwinning, zelfredzaamheid en gezondheidszorg. Al onze projecten komen er op initiatief van de lokale gemeenschap van Kutungia en Gerda.

Wat doen wij?

Wij willen het werk dat pater Herman Rasschaert in Kutungia, India, begonnen is niet verloren laten gaan. Onze focus ligt op onderwijs, waterwinning, zelfredzaamheid en gezondheidszorg.

Onderwijs, de sleutel tot duurzame verandering

Goed onderwijs is een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van iedereen. In de streek van Kutungia ontbreekt het aan voldoende opleidingscentra. De weinige beschikbare schoolgebouwen zijn er meestal zo slecht aan toe dat er enkel in het droge seizoen op een fatsoenlijke manier les kan worden gegeven. De Shaheed Herman Rasschaert Vrienden zet hiervoor in op scholenbouw en verbetering van de kwaliteit van de lessen en de onderwijsomstandigheden, met als doel de plattelandsvlucht af te remmen.

Met uw steun werden reeds naaimachines voor de snit- en naadklas in de St. Anne's Girlsschool of Kutungia gefinancierd (1999), 40 bedden voor het hostel aan de St. Anne's School for Girls in Kutungia aangekocht (2003), extra klaslokalen voor de St. Anne's Middle School in Kutungia (2006) gebouwd, de Shaheed Herman Rasschaert High School for boys in Kutungia gerenoveerd (2008), 6 computers en de nodige power supply voor de St. Anne's Middle School for Girls in Kutungia voorzien (2011), 3 extra klaslokalen b?jgebouwd aan de S.H.R. High School in Kutungia (2011-2012) en de kleuter- en basisschool in Gerda heropgebouwd (2014).

Waterwinning

Drinkwater is niet alleen een schaars goed, zuiver drinkwater is een noodzaak om ziektes tegen te gaan. Eén euro investeren in drinkbaar water en sanitaire voorzieningen spaart gemiddeld 8 euro uit aan o.a. medische kosten (UNDP 2006). Na infecties aan de luchtwegen zijn watergebonden ziekten de tweede grootste oorzaak van ziekteverlet in de landen in het Zuiden. Kinderen missen jaarlijks vele tientallen schooldagen door watergebonden ziekten zoals diaree, malaria, geelzucht, tyfus en cholera.

De Shaheed Herman Rasschaert vrienden zorgde voor waterputten met handpompinstallatie en sanitaire voorzieningen in o.a. het Tribal Boys' Hostel in Kutungia (1999), de meisjesschool en jongensschool in Kutungia (2000), het St. Anne's Health Centre in Soso (2008), de St. Anne's Primary and Middle School in Majatoli (2010), de St Bartholomew Dairyfarm Darntoli (2010) en de Shaheed Herman Rasschaert High School in Kutungia (201-2012).

Zelfredzaamheid

Op vraag van de lokale gemeenschap zal een opleidingscentrum voor volwassen vrouwen gebouwd worden in Gerda. Er zullen opleidingen m.b.t textielbewerking, hygiëne, emancipatie etc. georganiseerd worden. Het zal openstaan voor alle vrouwen uit de ruime omgeving van Gerda en Kutungia, zonder onderscheid van rang, stand of godsdienst. Doel is zelfredzaamheid van de vrouwen en de levensstandaard van hun families verhogen. Door het creeëren van een duurzame werkgelegenheid, zullen de onderwijskansen van kinderen stijgen en zal de plattelandsvlucht afgeremd worden.

Gezondheidszorg

Door de installatie van sanitaire voorzieningen bij de scholengebouwen in Kutungia en Gerda; en de zorg voor drinkbaar water in de dorpen, dragen we eveneens ons steentje bij aan de gezondheid van de bewoners. In het opleidingscentrum zullen ook lessen i.v.m. basishygiëne en elementaire gezondheidszorg worden georganiseerd. Het is op termijn ook de bedoeling een klein sanitarium te openen naast het opleidingscentrum.

Met de medewerking van: